paghihiwalay ng mga maliit na butil ng mga static na kagamitan sa pagsingil