flowchart ng proseso ng pagmiratic na republika ng congo