basalt at kaligtasan sa mga operasyon sa pagmimina ng trabaho at