paggamit ng isang pandurog sa lipagmiminane na bunutan