mga epekto ng industriya ng pagmimina ng bakal sa pandaigdigang