karbon india limitadong listahan ng golbal nakatatanda listahan ng pagmimina