ang mga pakinabang at kawalan ng pagmimina sa ibabaw