le form na listahan ng lahat ng mga lugar ng pagmimina sa ghana