pagmiminapanies sa mombasa at ang kanilang contact