machineries at kagamitan na ginamit sa bau ite halaman