mga paraan ng pag-mina ng galamsey ay titigil sa ghana