mga basurahan na tkulaih dalawang 100 tonelada ng kagamitan